Recent Submissions

 • Rozvoj webu Turistický Atlas 

  Sedlmajer, Kamil
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvářením nové verze turistického webu a návrhem, realizací a vyhodnocením dalších úprav vedoucích k rozvoji projektu. Nový web je napsán v jazyce PHP za použití frameworku Nette a je ...
 • Hluboké neuronové sítě pro analýzu medicínských obrazových dat 

  Trávníčková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou medicínských objemových dat pomocí konvolučních neuronových sítí. Vstupem analýzy jsou CT snímky lidských končetin, výstupem pak vysegmentované kontury dlouhých kostí, humeru a ...
 • Podpora pořádání festivalových soutěží 

  Pavelek, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením podpůrného informačního systému pro organizaci soutěží na festivalu Animefest. Jedná se o webovou aplikaci postavenou na aplikačním rámci Django napsaném v jazyce Python. Systém ...
 • Nástroj pro monitorování a analýzu aplikačního serveru Xtend 

  Kocman, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na monitorování a analýzu datových přenosů mezi aplikacemi na síti a tvorbou vlastního monitorovacího nástroje, který by vyhověl požadavkům aplikačního serveru Xtend společnosti Xura, Inc. V úvodních ...
 • Vyhledávání podobných 3D modelů 

  Karásek, Miroslav
  Práce se zabývá návrhem a implementací vyhledávání 3D modelů v databázi na základě podobnosti. Samotná databáze je realizována za použití rychlých datových struktur v jazyce Python. Využívá knihovny třetích stran na extrakci ...
 • Bioinformatický nástroj pro predikci rozpustnosti proteinů 

  Čermák, Jiří
  Abychom dosáhli levnější a efektivnější výroby proteinů, musíme být schopni predikovat, zda budou proteiny rozpustné. V této práci se zabýváme vytvořením bioinformatických datových sad na základě databází Target Track a ...
 • Šachový program pro variantu Holanďany 

  Staňa, Marek
  Tato práce popisuje postup při tvorbě šachového programu hrajícího variantu holanďany proti člověku i jiným programům. V úvodu jsou vysvětleny rozdíly v pravidlech oproti klasickým šachům, hlavní část se věnuje umělé ...
 • Detekce jízdy na červenou 

  Šorf, Milan
  Tato práce se zabývá automatickou detekcí jízdy na červenou ze statické kamery. Teoretická část práce popisuje princip detekce, představuje některé metody zpracování obrazu pro detekci semaforů a automobilů a popisuje ...
 • Rozšíření nástroje ANaConDa pro dynamickou analýzu paralelních programů 

  Horňák, Michal
  Cieľom tejto práce bolo implementácia algoritmu FastTrack pre dynamickú analízu viacvláknových programov v jazyku C/C++. Ide o algoritmus detekujúci chyby typu data race. Je založený na relácii happens-before zakódovanej ...
 • Automatizace v projektech vývoje softwarových aplikací 

  Merta, Daniel
  Tématem této bakalářské práce je automatizace Definition of Done v projektech vývoje softwarových aplikací. Práce vychází ze zásad agilní metodiky Scrum a její podstatou je zjednodušení vybraného procesu Definition of Done ...
 • Automatická konfigurace obslužných nástrojů pro FPGA firmware 

  Perešíni, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom automatickej konfigurácie obslužných nástrojov pre FPGA firmvér. Zadanie práce je riešené v rámci výskumnej aktivity združenia CESNET, ktoré sa venuje vývoju hardvérovo akcelerovaných ...
 • Analýza abstraktních syntaktických stromů pro podporu výuky jazyka Python 

  Fáber, Jakub
  Cieľom tejto práce je vytvorenie analyzátora za účelom kontroly programových riešení v jazyku Pythonu a navrhovanie ich zlepšení z hľadiska kvality a čistoty kódu. Pre najlepšie výsledky sa využíva kombinácia statickej a ...
 • Nástroj pro statickou analýzu programů se seznamy 

  Kotoun, Michal
  Tvorba softwarového analyzátoru je komplexní úloha -- je nutno implementovat parsování zdrojového kódu, reprezentaci instrukcí, abstrakci hodnot, uživatelské rozhraní, ... a také analýzu samu. Abychom předešli zbytečné ...
 • Nové techniky v oblasti trénování neuronových sítí - Connectionist temporal classification 

  Gajdár, Matúš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou neurónových sietí a ich využití v oblasti rozpoznávania reči. Na začiatok si priblížime teóriu rozpoznávania reči, následne na to nadväzuje problematika neurónových sietí ...
 • Doplňování interpunkce do automatického přepisu řeči 

  Ščavnický, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá rekonštrukciou interpunkcie vo výstupoch systémov na automatický prepis reči. Výsledný systém by mal byť schopný rekonštruovať interpunkciu vo všeobecnej zväčša hovorenej angličtine s rozumnou mierou ...
 • Vyhodnocení metod stereozpracování obrazu 

  Juráček, Ivo
  Tato práce pojednává o určení vzájemné korelace mezi dvěma snímky a její aplikaci na reálný problém s využitím kamery, která je součástí stereo kamery. Naznačuje, jakým způsobem lze využít vzájemnou korelaci pro hledání ...
 • Zdroj světla řízený mikropočítačem 

  Koláriková, Lucie
  Světelná technika patří mezi jednu z nejrychleji se rozvíjejících technologií. Pomocí řízení světelných zdrojů počítačem lze dosahovat efektů, které mají využití v nejrůznějších odvětvích, ať už z hlediska estetického, ...
 • Informační systém pro evidenci výsledků studia 

  Jínek, Tomáš
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat informační systém pro správu a evidenci studijních výsledků doktorandů. Tento systém je uzpůsoben pro snadnou správu studentů a učitelů, z nichž je poté ...
 • Pořizování HDR snímků na mobilních zařízeních 

  Padyšák, Michal
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice digitální fotografie s vysokým dynamickým rozsahem. Řešení této problematiky je provedeno složením několika snímků stejné scény s různou expozicí do jednoho snímku s vysokým ...
 • Odhad osobnostních vlastností z videa 

  Čigáš, Patrik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá experimentami so systémami na odhad dojmových osobnostných vlastností z videa a porovnáva ich úspešnosť. Systémy v experimentoch sú vytvorené pomocou lineárnych regresorov a konvolučných ...

View more