• Rozšíření protokolu bezdrátové senzorové sítě 

  Nečasová, Klára
  Cílem práce bylo rozšířit bezdrátový komunikační FIT protokol o mechanismy zajišťující přidávání zařízení do sítě, směrování paketů v síti a obnovení sítě po přesunu zařízení. Teoretická část práce se zabývá komunikačními ...
 • Kontrolní aplikace pro trasy KČT v OSM 

  Lev, Patrik
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace aplikace pro automatickou kontrolu turistických tras spravovaných Klubem českých turistů v datech projektu OpenStreetMap. V této technické zprávě je popsán projekt OpenStreetMap ...
 • Mobilní aplikace pro pořizování nových záběrů starých pohlednic 

  Buchta, Martin
  Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci umožňující pořizování aktuálních snímků historických pohlednic. Aplikace je implementována pro operační systém Android. V práci jsou popsány teoretické základy o problematice repeat ...
 • Analýza podnikových procesů 

  Mička, David
  Cílem práce je návrh způsobu analýzy podnikových procesů se zaměřením na optimalizaci procesů za pomoci prediktivní údržby, realizace prototypu této metody a zhodnocení výsledků a vhodnosti této metody pro použití v praxi. ...
 • Návrh senzorových modulů pro bezdrátovou síť ZigBee 

  Tichý, Andrej
  Cieľom práce je prispieť k rozširovaniu globálneho fenoménu IoT a vytvoriť senzorickú sieť. V mojej práci som sa zameral na tvorbu aktívnych i pasívnych modulov využívajúcich štandard IEEE802.15.4 nad protokolom ZigBee. ...
 • Rekonstrukce digitálních fotografií s využitím hloubkové mapy 

  Valeš, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout postup, který bude provádět rekonstrukci digitálních fotografií na základě vyhledání podobných fotografií v datasetu, jejichž obsah je poté využit při rekonstrukci, a otestovat možnosti ...
 • Mobilní aplikace pro příjem podcastů a audeliver.com 

  Janota, Maroš
  Cieľom tejto práce je implementácia mobilnej aplikácie na príjem podcastov zo služby Audeliver. Využíva moderné grafické uživateľské rozhranie pomocou Material Dizajnu. Aplikácia poskytuje automatickú synchornizáciu podcastov ...
 • System for Autonomous Data Collection from Weighting Sensors 

  Lučanský, Adam
  Práca sa zaoberá automómnym zaznamenávaním váhy včelích úlov. Zbernicová jednotka (STM32F0) zbiera dáta z dvoch prevodníkov HX711 a posiela ich na CAN zbernicu. Jednotky na zbernici sú prepojené telefónnym káblom ktorým ...
 • Pohled na stav JUnit pro testovanou instanci Eclipse 

  Coufal, Martin
  Cílem této práce je především návrh a implementace nástrojů umožňujících zobrazovat stav průběhu testů testované instance vývojového prostředí Eclipse. Řeší tak problém zobrazení výsledků právě probíhajících testů grafického ...
 • Analýza záznamu palubní kamery automobilu 

  Kadeřábek, Jan
  Práce se zabývá analýzou záznamu palubní kamery automobilu. Při zpracování záznamů probíhá detekce zákazových dopravních značek, následná klasifikace konkrétního typu dopravní značky a případné určení hodnoty rychlostního ...
 • Porovnání stínových metod 

  Kiss, Marcel
  Táto práca sa zaoberá porovnávaním techník vrhania tieňov objektov v rámci scény. V teoretickej časti popisuje a porovnáva možné riešenia vrhania tieňa a podrobnejšie postupy metód Shadow Mapping a Shadow Volumes, ktoré ...
 • Analýza postojů v oblasti automobilového průmyslu 

  Bezák, Adam
  Cieľom tejto práce je oboznámiť sa so základnými metódami analýzy postojov na sociálnych sieťach.  Téma práce je zameraná na automobilový priemysel, avšak princíp práce je možné použiť na akékoľvek iné skúmané odvetie. ...
 • Mobilní aplikace pro správu a rezervaci produktů 

  Joukal, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a následně vývojem mobilní aplikace pro operační systém Android jako podpůrná aplikace zároveň vyvíjené webové služby rezervačního systému. Cílem práce je vytvořit vizuálně minimalistickou ...
 • Ladění software v Codasip Studiu pomocí JTAG rozhraní simulovaném v RTL simulátoru 

  Michl, Kamil
  Tato práce se zabývá možností propojení RTL simulace procesoru se softwarovým debuggerem. Podle mého návrhu probíhá komunikace mezi těmito komponentami přes JTAG a Nexus rozhraní. Simulace je ovládána pomocí vybraného ...
 • Výpočetní re-fotografie 

  Červenka, Adam
  Pořizování fotografií podle historických snímků je předmětem zájmu jak pro fotografy, tak i badatele. Tímto způsobem lze pozorovat vývoj místa, případně jeho okolí, v časovém rozmezí. Problém může nastat v případě nalezení ...
 • Správa nahrávání aplikací na ARM zařízení 

  Hrvol, Marek
  Záměrem práce je usnadnění nasazování Internetu věcí v domácnostech nebo malých firmách a také zvýšit udržitelnost vytvořené sítě. Webová aplikace slouží ke správě aplikací napříč ARM jedno-deskovými zařízeními. Umožňuje ...
 • Akcelerovaný firewall s DPDK 

  Holubář, Jiří
  V dnešní době, kdy téměř každý využívá Internet, je třeba zajistit také zabezpečení provozu na sítích. K tomuto napomáhá firewall. Na některých linkách je ovšem vyžadována vyšší propustnost než na jiných. Tato práce zkoumá ...
 • Analýza a vizualizace dat z e-mailových kampaní 

  Urbanczyk, Martin
  Cílem práce je vyhodnotit stávající aplikaci Posilatko.cz a na základě důkladné analýzy a porovnání s podobnými produkty navrhnout a implementovat rozšíření. Tato rozšíření budou vést ke zvýšení informovanosti uživatele o ...
 • Knihovna pro renderování OSM na mobilu 

  Vaďura, David
  Cílem mé práce bylo navrhnout a implementovat knihovnu pro vykreslování vektorových map na mobilních telefonech. Zdrojem dat pro knihovnu je projekt OpenStreetMap. Knihovna musí zahrnovat tyto funkce: načítání a cachování ...
 • Vizualizace práce CPU 

  Ďurčo, Marián
  Táto práca má slúžiť, ako doplnok výučby na tému RISC pipeline. Samotná práca je tvorená, ako webová aplikácia. Po preskúmaní rôznych nástrojov a knižníc vhodných na túto prácu sme zvolili hlavné dve knižnice React a Redux. ...