• Webová aplikace pro hledání sportovních spoluhráčů 

  Kubičný, Štěpán
  Tato práce řeší návrh webové aplikace pro vyhledávání spoluhráčů. Cílem je vytvořit jednoduchý návrh, který se spontánně ovládá. Důraz je také kladen na efektivnost a rychlost celého systému. Práce se zaměřuje na uživatelský ...
 • Vizualizace práce CPU 

  Ďurčo, Marián
  Táto práca má slúžiť, ako doplnok výučby na tému RISC pipeline. Samotná práca je tvorená, ako webová aplikácia. Po preskúmaní rôznych nástrojov a knižníc vhodných na túto prácu sme zvolili hlavné dve knižnice React a Redux. ...
 • Codec Detection from Speech 

  Jon, Josef
  Tato práce se zabývá detekcí kodeků z komprimovaného řečového signálu. Cílem bylo zjistit, jaké charakteristiky rozlišují jednotlivé kodeky a následně vytvořit prostředí vhodné pro experimenty s různými typy a konfiguracemi ...
 • Virtuální stroj Javy JamVM na architektuře ARM 

  Pobořil, Filip
  Tato práce popisuje a srovnává dva virtuální stroje Javy na architektuře ARM, jmenovitě JamVM a HotSpot na Raspberry Pi. V první části práce obecně popisuje Javu a princip virtuálního stroje. Další část se podrobněji ...
 • Přístupový systém podniku s EZS Jablotron 100 

  Hink, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a realizace přístupového systému podniku s elektronickým zabezpečovacím systémem Jablotron 100 a jeho propojením s jinými systémy. Byl navržen a naprogramován můstek s API ...
 • Filmotéka 

  Nimizhan, Vladyslav
  Tato bakalářská práce se zabývá vedením filmotéky. Uživatelé mají možnost vést databázi zhlédnutých filmů a seriálů, včetně jejich hodnocení a poznámek, vkládat oblíbené filmy a seriály do vlastního seznamu. Další možnosti ...
 • Numerické integrátory v regulaci 

  Novák, Adam
  Táto práca sa zaoberá témou paralelného numerického riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc so zameraním na riadenie dynamických systémov pracujúcich so vstavaným modelom riadenia v reálnom čase. Práca sa na začiatku ...
 • Vyhledávání zájmových objektů v obrazové sadě 

  Medvec, Juraj
  Táto práca je zameraná na vyhľadávanie objektu/scény v sade obrazov. Na úvod sú čitatelovi predstavené existujúce riešena, ktoré sa už aj používajú v praxi. Ďalšie kapitoly sú zamerané na vytvorený framework a popis práce ...
 • Analýza vlastností dat prezentovaných v informačních dashboardech 

  Loginova, Natalya
  Tato práce je věnována studiu některých aspektů použitelnosti vizualizace dat v informačních dashboardech. Cílem této práce je navrhnout model popisující vybrané druhy dat, které jsou nejčastěji používané v informačních ...
 • Gramatické systémy a syntaktická analýza na nich založená 

  Hrstka, Jan
  Tato práce poskytuje ucelený přehled poznatků z oblasti gramatických systémů. Zaměřuje se především na systémy orientované sekvenčně. Cílem práce je obohatit syntaktickouanalýzu o přístupy na těchto systémech založené. ...
 • Odhad výšky osob zaznamenaných na videu 

  Jelen, Vilém
  Cílem této práce je vytvořit aplikaci detekující osoby a provádějící odhad jejich výšky z videozáznamu. Ve stěžejní části práce jsem představil bezpečnostní kamery a metody zpracování obrazu vhodné pro detekci a klasifikaci ...
 • Identifikace aplikačních protokolů 

  Chomo, Tomáš
  Digitálna forenzná analýza aplikuje metodické sady techník a procedúr potrebných na získanie dôkazov z počítačových zariadení a prezentuje v zmysluplnom formáte. Táto práca sa zaoberá problematikou identifikácie aplikačných ...
 • Aplikace pro vedení čtenářského deníku 

  Navrátil, Petr
  Díky rozvoji informačních technologií je možné přesouvat dříve ryze psané poznámky do elektronické formy. Jedním z příkladů může být čtenářský deník, se kterým většina z nás přišla do styku na základní škole právě v psané ...
 • Bezeztrátová komprese videa 

  Polák, Michael Adam
  Táto práca sa zaoberá bezstratovou kompresiou videa. Sú v nej uvedené niektoré farebné modely a konverzie medzi nimi. Ďalej sa zaoberá prediktormi a ich implementáciou. Posledná teoretická časť obsahuje popis kontextovej ...
 • Porovnání stínových metod 

  Kiss, Marcel
  Táto práca sa zaoberá porovnávaním techník vrhania tieňov objektov v rámci scény. V teoretickej časti popisuje a porovnáva možné riešenia vrhania tieňa a podrobnejšie postupy metód Shadow Mapping a Shadow Volumes, ktoré ...
 • Výpočetní re-fotografie 

  Červenka, Adam
  Pořizování fotografií podle historických snímků je předmětem zájmu jak pro fotografy, tak i badatele. Tímto způsobem lze pozorovat vývoj místa, případně jeho okolí, v časovém rozmezí. Problém může nastat v případě nalezení ...
 • Big Data 

  Bútora, Matúš
  Cieľom bakalárskej práca je popísať problematiku Big Data a agregačné operácie OLAP pre podporu rozhodovania, ktoré sú na ne aplikované pomocou technológie Apache Hadoop. Prevažná časť práce je venovaná popisu práve tejto ...
 • Nové techniky evoluce celulárních automatů 

  Ormandy, Adam
  Táto práca sa zaoberá evolučným návrhom prechodových funkcií celulárnych automatov postavených na podmienkových pravidlách. Práca predstavuje nový algoritmus ESP a jeho porovnanie s existujúci evolučnými technikami, konkrétne ...
 • Nástroj pro zachycení síťového provozu s aplikačním tagem 

  Zuzelka, Jozef
  Zachytávanie sieťovej prevádzky a jej následná analýza sú užitočné v prípade, že hľadáme problémy v sieti alebo sa chceme dozvedieť viac o aplikáciach a ich sieťovej komunikácii. Táto práca sa zameriava na proces identifikácie ...
 • Pokročilé měření spotřeby paliva motocyklu 

  Šoc, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením spotřeby, rychlosti a ujeté vzdálenosti motocyklu. Vysvětluje principy těchto měření. Popisuje návrh a realizaci zařízení, které umožňuje tato měření provádět a následně detailně analyzovat.