Now showing items 21-40 of 328

 • AOS: Správa virtuálních objednávek 

  Navrátil, Leoš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat centrální systém pro zadávaní, uzavírání a evidenci objednávek pro větší počet vzdálených klientů. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí abstrakce obchodního pokynu v ...
 • Nástoj pro abstraktní regulární stromový model checking 

  Mráz, Patrik
  Formálna verifikácia sa zaoberá dokazovaním korektnosti systému podľa daných špecifikácií.Jej potrebu znásobuje stále väčšia rozšírenosť počítačov a neustály rast zložitosti aj rozsiahlosti vyvíjaných systémov. Cieľom tejto ...
 • Virtuální stroj Javy JamVM na architektuře ARM 

  Pobořil, Filip
  Tato práce popisuje a srovnává dva virtuální stroje Javy na architektuře ARM, jmenovitě JamVM a HotSpot na Raspberry Pi. V první části práce obecně popisuje Javu a princip virtuálního stroje. Další část se podrobněji ...
 • Webový prohlížeč panoramatických snímků 

  Slunský, Tomáš
  Účelem práce je navrhnout a realizovat prohlížeč sférických videí a panoramatických fotek za pomocí technologie WebGL. Důraz je kladen na zpracování videí v režimu rybího oka bez nutnosti je nejdříve převádět do ekvidistantního ...
 • Registr IoT zařízení 

  Kopec, Martin
  Cieľom tejto práce je vytvorenie webovej aplikácie, ktorá umožňuje užívateľom registrovať sa a spravovať ich zariadenia v internete vecí (IoT). Práca vysvetľuje súčasný stav a vývoj IoT zariadení, ich prínos ako aj riziká, ...
 • Hlasovací zařízení na bázi Bluetooth Low Energy 

  Vybíral, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací hardwarového zařízení a uživatelské aplikace pro hlasování. Pro komunikaci je využíváno protokolu Bluetooth Low Energy, kvůli jeho nízkoenergetickým vlastnostem. ...
 • Detekce graffiti tagů v obraze 

  Pavlica, Jan
  Tato práce se zaměřuje na možnost využití současných metod v oblasti počítačového vidění za účelem automatické detekce graffiti tagů v obraze. Tagy jsou nejčastějším projevem graffiti, který slouží jako podpis autora. V ...
 • Překladové gramatiky: Vlastnosti a aplikace 

  Vít, Radek
  Cílem této práce je prozkoumat překladové gramatiky a jejich použití v syntaxí řízeném překladu. Práce ukazuje využití překladových gramatik v prediktivním syntaktickém překladu a definuje formální prostředky pro přijímání ...
 • GUI ke stavbě grafu filtrů pro FFmpeg 

  Sičkaruk, Roman
  Tato práce se zabývá tvorbou grafického uživatelského rozhraní pro tvorbu grafů filtrů FFmpeg. Obsahuje úvod do problematiky, návrh vzhledu, struktury, popis implementace této aplikace a srovnání s jíž existujícími nástroji ...
 • Sada weboých nástrojů pro vizualizaci výsledků geolokalizačního systému 

  Hodoval, Pavel
  Cílem této práce je vytvořit sadu flexibilních webových nástrojů a webové rozhraní pro vizualizaci výsledků geolokalizačního systému. Práce zahrnuje úvod do problematiky vizualizace dat v kartografii a základů zpracování ...
 • Vytvoření modelu procesoru pomocí ADL jazyka 

  Ostatník, Kristián
  Cieľom práce je implementácia modelu procesora ARC v ADL jazyku CodAL na inštrukčnej úrovni. Prvá časť bakalárskej práce sa venuje klasifikácii procesorov a popisu ADL jazykov. Druhá časť práce popisuje priebeh implementácie ...
 • Akustická detekce dronů pomocí mikrofonního pole 

  Múčka, Milan
  Táto práca sa zaoberá metódami pre akustickú lokalizáciu elektrických multikoptér pomocou mikrofónneho poľa zloženého z niekoľkých mikrofónov v určitej vzdialenosti. V práci sú hlavne vysvetlené metódy lokalizácie a detekcie ...
 • Cloudové aplikace s JavaScriptovým klientem 

  Hudec, Lukáš
  Práce zkoumá současné technologie pro tvorbu aplikací v cloudu s tlustým klientem v jazyce JavaScript. Teoretická část tyto technologie popisuje a porovnává. Praktická část se zabývá návrhem a implementací demonstrační ...
 • Simulace pro symbolické automaty 

  Síč, Juraj
  Symbolické automaty sú podobné klasickým automatom s jedným veľkým rozdielom: prechody sú značené predikátmi definovanými v oddelenej teórii. Toto umožňuje použiť veľké abecedy s pouźitím oveľa menšieho miesta. V tejto ...
 • Regresní testování v telekomunikacích 

  Pamánek, Martin
  Práce se zabývá problematikou telekomunikačních sítí. Diplomová práce popisuje základní prvky telekomunikačních sítí a zaměřuje se na jejich vzájemnou komunikaci neboli mediaci. Software zajišťující přenos dat mezi prvky ...
 • Webová aplikace pro tvorbu dietního plánu 

  Matějíček, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření webové aplikace, která uživateli generuje denní jídelníčky na základě měření tělesných úbytků. Tyto pokroky uživatel do aplikace vkládá v pravidelných intervalech. Jídla v těchto ...
 • Promítané uživatelské rozhraní - Dungeons & Dragons 

  Dymáček, Petr
  Práce se zabývá využitím interaktivního stolu pro hraní deskové hry Dungeons & Dragons. Výsledkem práce je aplikace, která se ovládá pomocí dotykové plochy a pomocí gest. Tato gesta jsou získávána z hloubkových dat pořízených ...
 • Rozšíření nástroje ANaConDa pro dynamickou analýzu paralelních programů 

  Horňák, Michal
  Cieľom tejto práce bolo implementácia algoritmu FastTrack pre dynamickú analízu viac-vláknových programov v jazyku C/C++. Ide o algoritmus detekujúci chyby typu data race. Je založený na relácii happens-before ...
 • Testování software při uplatnění vývoje řízeného doménou 

  Polešovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá možnostmi automatizace testování software se zaměřením na aplikace vyvíjené pomocí techniky Domain-driven design (DDD). Na tomto teoretickém základě byl poté vytvořen generátor automatických testů v ...
 • Mobilní aplikace pro zaznamenávání spotřeby automobilu 

  Mokrý, Martin
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať mobilnú aplikáciu pre zaznamenávanie spotreby automobilu. Aplikácia je určená pre operačný systém Android. Má umožniť užívateľom jednoducho a efektívne vkladať nové záznamy o ...