Now showing items 1-2 of 2

  • Filmotéka 

    Nimizhan, Vladyslav
    Tato bakalářská práce se zabývá vedením filmotéky. Uživatelé mají možnost vést databázi zhlédnutých filmů a seriálů, včetně jejich hodnocení a poznámek, vkládat oblíbené filmy a seriály do vlastního seznamu. Další možnosti ...
  • Využití rozhraní HDMI na výukovém kitu Minerva 

    Marek, Jan
    Cílem této práce je prozkoumat možnosti přenosu obrazu přes rozhraní HDMI. Na základě zjištěných informací je navrhnuto a realizováno ovládání obvodu TFP410 včetně generování obrazových dat pro tento obvod. Cílovou platformou ...