Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace práce CPU 

    Ďurčo, Marián
    Táto práca má slúžiť, ako doplnok výučby na tému RISC pipeline. Samotná práca je tvorená, ako webová aplikácia. Po preskúmaní rôznych nástrojov a knižníc vhodných na túto prácu sme zvolili hlavné dve knižnice React a Redux. ...