Now showing items 1-1 of 1

  • Určování polohy robota na základě měření ze senzorů 

    Čakloš, Ondrej
    Cieľom tejto práce je vytvoriť program, ktorý bude prijímať merania zo senzorov robota a previesť ich fúziu. Následne použiť fúziu vybraných senzorov na vyhodnotenie polohy daného robota. Ako riešenie týchto problémov som ...