Now showing items 1-1 of 1

  • Rozšířená realita pro ARTable s See-through brýlemi 

    Adam, Róbert
    Táto bakalárska práca bola vytvorená počas môjho štúdia na fakulte informačných technológií Vysokého učení technického v Brne. Práca sa zaoberá rozšírenou realitou, vývojovým prostredím Unity a systémom ARTable. V teoretickej ...