Now showing items 1-1 of 1

  • Statistické vyhodnocování výrobních rozvrhů 

    Andraško, Pavol
    Presadiť sa ako výrobný podnik na dnešnom trhu, ktorý je plný konkurencie a ostať v zisku nie je jednoduché. Hlavnou činnosťou týchto podnikov je výroba a tá je úzko spojená s jej naplánovaním a rozvrhnutím. Kvalitný výrobný ...