Now showing items 1-6 of 6

 • Bezeztrátová komprese obrazu s využitím vlnkové transformace 

  Tumpach, Jiří
  Tato práce se zaměřuje na metody komprese obrazu s využitím vlnkové transformace. Zejména na porovnání klasických separabilních dekompozic obrazu a červeno-černé vlnkové transformace. V teoretické části budou probrány různé ...
 • Bezeztrátová komprese videa 

  Polák, Michael Adam
  Táto práca sa zaoberá bezstratovou kompresiou videa. Sú v nej uvedené niektoré farebné modely a konverzie medzi nimi. Ďalej sa zaoberá prediktormi a ich implementáciou. Posledná teoretická časť obsahuje popis kontextovej ...
 • GUI ke stavbě grafu filtrů pro FFmpeg 

  Sičkaruk, Roman
  Tato práce se zabývá tvorbou grafického uživatelského rozhraní pro tvorbu grafů filtrů FFmpeg. Obsahuje úvod do problematiky, návrh vzhledu, struktury, popis implementace této aplikace a srovnání s jíž existujícími nástroji ...
 • Implementace JPEG 2000 

  Zlatohlávek, Adam
  Tato práce se zaobírá novodobým kompresním řetězcem JPEG 2000. První část je rozborem technik používaných v základní části standardu a jejich možností v kompresním formátu. Druhá část se věnuje implementaci kompresního ...
 • Nové transformace pro formát JPEG 

  Svoboda, Stanislav
  Diskrétní kosinová transformace je často používána v mnoha algoritmech při zpracování signálu. Tato transformace je také jádrem standardu JPEG, který je dosud nejpoužívanější formát pro ztrátovou kompresi obrazových dat. ...
 • Převzorkování a úpravy obrazu 

  Lysáková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a implementaci aplikace pro převzorkování a úpravu obrazu, která umožňuje posouvat pixely fotografie a tím opravovat drobné chyby při fotografování, nebo provádět korekci projekce. ...