Now showing items 1-2 of 2

  • Kontrolní aplikace pro trasy KČT v OSM 

    Lev, Patrik
    Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace aplikace pro automatickou kontrolu turistických tras spravovaných Klubem českých turistů v datech projektu OpenStreetMap. V této technické zprávě je popsán projekt OpenStreetMap ...
  • Optimalizace výkonu diskového subsystému při použití SSD disků 

    Bělousov, Petr
    Bakalářská práce zkoumá optimalizace výkonu diskového subsystému za využití SSD disků. Prozkoumal jsem možné serverové zátěže a vybral z nich podmnožinu vhodnou k urychlení pomocí cache. V první části představuji 2 kešovací ...