Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizační metody pro knihovnu SIMLIB/C++ 

    Chlebík, Jakub
    Práce se věnuje metodám optimalizace parametrů simulačních modelů. Seznamuje se základy matematické optimalizace a jejím využitím v operačním výzkumu. Dále navrhuje rozšíření knihovny SIMLIB/C++ modulem pro optimalizační ...