Now showing items 1-1 of 1

  • Virtuální brána pro počítání počtu průchodů osob 

    Chudý, Andrej Oliver
    Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou aplikácie, ktorá je schopná detekovať prechod osôb cez virtuálnu bránu (bez akejkoľvek fyzickej prekážky). Za účelom dosiahnutia čo najväčšej presnosti, boli implementované dva ...