Now showing items 1-10 of 10

 • Automatická podpora tvorby dokumentace projektů 

  Vosáhlo, Daniel
  Cílem této práce je vytvořit program, který bude automaticky vytvářet zvolenou úroveň dokumentace z informačního systému pro podporu vědy a výzkumu a umožňovat uživatelský zásah do ní. Zvolený problém jsem vyřešil vytvořením ...
 • Derivační morfologie češtiny na základě rozsáhlých korpusových dat 

  Faltusová, Marie
  Tématem této práce je zkoumání slovotvorby v českém jazyce. Hlavním cílem je vytvořit modul získávající derivace z dat elektronického Slovníku spisovné češtiny. Tato problematika byla vyřešena sestrojením tříúrovňového ...
 • Editor anotací pro sémantickou analýzu textu 

  Šťastná, Barbora
  Tato práce shrnuje základní pojmy z oblasti anotování textu a předkládá několik existujících nástrojů, které slouží pro anotování elektronických dokumentů. Dále popisuje editor anotací, jenž poskytuje grafické uživatelské ...
 • Indexování a prohledávání sémanticky anotovaných textů 

  Panov, Sergey
  Tato práce řeší problém vyhledávání v sémanticky anotovaných textech. Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém schopný vyhledat dokumenty obsahující fragmenty definované uživatelem a obohatit entity či ne-entity ...
 • Odhalování plagiátů 

  Menšík, Jakub
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém pro odhalování plagiátů na základě rozsáhlé množiny textových dat.
 • Porovnávání anotačních nástrojů 

  Prexta, Dávid
  Táto práca sa zaoberá problematikou porovnávania anotačných nástrojov pri práci s rozličnými dátovými sadami a získaním výsledkov porovnávania použiteľných pre vylepšenie znalostnej bázy anotátorov. V práci sú analyzované ...
 • Rozšíření možností prezentací v prostředí Jupyter Notebook 

  Pastorek, Peter
  Práca sa zaoberá z prostredím Jupyter Notebook. Rozširuje jeho schopnosti zamerané na prezentáciu programovania. Umožňuje preberať materiály z html dokumentov, vylepšuje vzhľad prezentácií, umožňuje automatizovanú prípravu ...
 • Systém pro aktualizaci anotací v korpusech 

  Vrša, Štěpán
  Cílem této práce je vytvoření systému, který umožní uživatelsky přívětivým způsobem zobrazit a aktualizovat anotace velkých korpusových dat ve formátu MG4J. Tato práce analyzuje stávající řešení správy korpusových dat a ...
 • Systém slovenské morfologie založený na vzorech 

  Klocok, Andrej
  Cieľom tejto práce je zoznámenie sa s metódami morfologickej analýzy, reprezentáciou dát morfologických slovníkov, vytvorením systému technických vzorov pre flektívnu morfológiu slovenčiny. Z tohto systému je odvodený ...
 • Určování autorství zdrojových kódů 

  Pružina, Tomáš
  Se vzestupem internetu se trend plagiátorství zdrojového kódu a porušování autorských práv zvyšuje a stal se problémem jak v akademickém, tak v podnikovém prostředí. S ohledem na to je důležité, aby bylo možné identifikovat ...