Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace AAK speciální pedagogiky pro i-CT Framework 

    Čajánek, Martin
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu potřeb komunikace ve speciální pedagogicepři práci s osobami s mentálním postižením a na aplikaci, která danou problematiku řeší. Vyvíjená aplikace umožňuje sestavování vět ...
  • Aplikace muzikoterapie speciální pedagogiky pro i-CT Framework 

    Bártů, Tomáš
    Tato bakalářská práce popisuje vývoj aplikace pro účely muzikoterapie se zaměřením na kytaru v prostředí speciálního vzdělávání mentálně postižených osob. Práce se zabývá problematikou vývoje podobně zaměřených aplikací, ...