Now showing items 1-5 of 5

 • Existující útoky na SSL/TLS 

  Lysoněk, Milan
  SSL/TLS je moderní kryptografický protokol, který zabezpečuje komunikaci mezi klientem a serverem. Avšak na tento protokol existují útoky, které mohou ohrozit komunikaci buď odposloucháváním nebo jejím narušením. Obrana ...
 • Knihovna pro profilování a vizualizaci spotřeby paměti programů C/C++ 

  Podola, Radim
  Chování programu z hlediska výkonu je důležitou, a pro některé třídy programů až kritickou stránkou běhu. Současné přístupy k profilování výkonnosti však nejsou zdaleka dostačující. Cílem této bakalářské práce je rozšířit ...
 • Knihovna pro profilování datových struktur programů C/C++ 

  Pavela, Jiří
  Výkonnostní chyby mohou do velké míry negativně ovlivnit kvalitu vyvíjeného systému a v některých kritických odvětvích způsobit nevratné škody. K nalezení těchto chyb je obvykle využita profilace v současnosti jedna z ...
 • Průběžné testování interoperability knihoven TLS/SSL 

  Šumšal, František
  Cílem této práce je implementace systému pro testování Secure Socket Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS) knihoven na podporovaných systémech a jeho využití na rozšířené sadě testů pro verifikaci jejich interoperability. ...
 • Webový nástroj pro analýzu chybových zpráv 

  Cyprian, Michal
  Stovky tisíc chybových hlásení denne je zozbieraných od používateľov operačných systémov Fedora a CentOS prostredníctvom nástroja Automatic Bug Reporting Tool. Po spracovaní sú tieto dáta odosielané na Fedora Analysis ...