Now showing items 1-1 of 1

  • Automatická extrakce klíčových slov v češtině 

    Gallovič, Ľubomír
    Táto práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a testovaním aplikácie pre automatickú extrakciu kľúčových výrazov z odborných textov v českom jazyku. Sú implementované viaceré algoritmy výberu kandidátov a rôzne štatistické ...