Now showing items 1-1 of 1

  • Doplněk Visual Studio Code pro kontrolu pravopisu 

    Gerguri, Denis
    Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením doplňku kontroly pravopisu pro textový editor zdrojových kódu Microsoft Visual Code. Práce popisuje historii kontroly pravopisu, dnešní volně nejpoužívanější knihovny a samotnou ...