Now showing items 1-1 of 1

  • Vestavěný systém pro evidenci spotřeby vody 

    Hajdík, Tomáš
    Bakalárska práca sa zaoberá problematikou evidencie stavu bezdrôtových vodomerov. Cieľom je návrh a implementácia funkčného prototypu vstavaného systému na báze Wi-Fi modulu ESP8266, ktorý je schopný evidovať množstvo ...