Now showing items 1-2 of 2

  • Watermarking jako ochrana dokumentů 

    Segedy, Patrik
    Táto práca sa zaoberá ochranou dokumentov pomocou digitálneho watermarkingu. Najprv sú prezentované vlastnosti vodoznakov. Potom nasledujú rôzne možnosti využitia tejto techniky. Ďalšia časť je venovaná rozboru súčasného ...
  • Webová služba pro správu voucherů 

    Jurdová, Natália
    Táto bakalárska práca popisuje tvorbu webovej služby pre spracovávanie zľavových voucherov vo firme AIS Servis, s.r.o. Webová služba je implementovaná v jazyku Java a poskytuje metódy pre vytváranie, editáciu, mazanie, ...