Now showing items 1-1 of 1

  • Sledování kvality video přenosů pomocí technologie NetFlow 

    Havlík, Jan
    Tato bakalářská práce vznikla za účelem vytvoření nástrojů pro sledování kvality video přenosu na Internetu. Cílem je vytvořit takové nástroje, které automaticky rozpoznají přenos videa na Internetu z předloženého souboru ...