Now showing items 1-1 of 1

  • 3D Autoškola 

    Hlipala, Martin
    Práca rieší problematiku simulácie pravidiel cestnej premávky a interaktívneho začlenenia užívateľa aplikácie do scény , pričom mu umožňuje aplikovať jeho schopnosti a vedomosti z oblasti pravidiel cestnej premávky priamo ...