Now showing items 1-1 of 1

  • Nástroj pro sledování postupu na záležitostech 

    Janíková, Silvia
    Táto práca sa zaoberá návrhom a tvorbou webovej aplikácie. Cieľom tejto aplikácie bude sledovanie postupu práce v rôznych oblastiach s možným zvyšovaním produktivity. Práca sa zaoberá možnosťami tvorby webových aplikácií, ...