Now showing items 1-1 of 1

  • Rekonstrukce povrchu z mračna bodů 

    Jarůšek, Tomáš
    Rekonstrukce povrchu z mračna bodů představuje velmi moderní a široce používanou metodu v digitalizaci reálných povrchů. Hlavní zaměření této práce je na srovnání několika algoritmů (Poisson surface reconstruction, Ball ...