Now showing items 1-2 of 2

  • Akcelerace aplikací na GPU v jazyce Python 

    Turcel, Matej
    Konvenčne sa v oblasti high performance computing (HPC) používajú prekladané jazyky, ako napríklad C++. Skriptovacie jazyky ako Python sú však pohodlnejšie a vývoj aplikácií je v nich rýchlejší a jednoduchší. Táto práca ...
  • Akcelerace aplikací na superpočítači pomocí jazyka Python 

    Čelka, Marek
    V dnešnej dobe sú už všetky počítače, ktoré používame schopné paralelného spracovávania, ktoré nám výrazne šetrí čas pri riešení náročných problémov, ako sú napríklad rôzne vedecké výpočty, simulácie alebo predpovede. Témou ...