Now showing items 1-1 of 1

  • Generování hesel na základě pravidel 

    Jiránek, Karel
    Tato práce se zabývá generováním hesel na základě pravidel, paralelním generováním hesel s využitím GPU a frameworku OpenCL. V práci je řešen návrh generátoru hesel pro nástroj Fitcrack. Modul pro generování využívá ...