Now showing items 1-1 of 1

  • Akcelerace zpracování 3D obrazových dat na GPU 

    Jochlík, Jakub
    Tato práce navrhuje řešení pro aplikaci konvolučních filtrů na velké množství 3D obrazových dat za využití výpočetního výkonu grafických karet. Popisované řešení využívá platformu OpenCL, jenž umožňuje akcelerovat veškeré ...