Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhodnocení metod stereozpracování obrazu 

    Juráček, Ivo
    Tato práce pojednává o určení vzájemné korelace mezi dvěma snímky a její aplikaci na reálný problém s využitím kamery, která je součástí stereo kamery. Naznačuje, jakým způsobem lze využít vzájemnou korelaci pro hledání ...