Now showing items 1-1 of 1

  • System for Autonomous Data Collection from Weighting Sensors 

    Lučanský, Adam
    Práca sa zaoberá automómnym zaznamenávaním váhy včelích úlov. Zbernicová jednotka (STM32F0) zbiera dáta z dvoch prevodníkov HX711 a posiela ich na CAN zbernicu. Jednotky na zbernici sú prepojené telefónnym káblom ktorým ...