Now showing items 1-1 of 1

  • Převzorkování a úpravy obrazu 

    Lysáková, Veronika
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a implementaci aplikace pro převzorkování a úpravu obrazu, která umožňuje posouvat pixely fotografie a tím opravovat drobné chyby při fotografování, nebo provádět korekci projekce. ...