Now showing items 1-1 of 1

  • Existující útoky na SSL/TLS 

    Lysoněk, Milan
    SSL/TLS je moderní kryptografický protokol, který zabezpečuje komunikaci mezi klientem a serverem. Avšak na tento protokol existují útoky, které mohou ohrozit komunikaci buď odposloucháváním nebo jejím narušením. Obrana ...