Now showing items 1-1 of 1

  • Automatické skládaní klasické hudby 

    Majer, Marek
    Tato práce pojednává o používání rekurentních neuronových sítí pro vytváření klasické klavírní hudby. Jsou zde popsány jednotlivé možnosti nastavení modelu, způsob práce s daty a výsledky získané ze studia rekurentních ...