Now showing items 1-2 of 2

  • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

    Marek, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou grafického intra s omezenou velikostí. Zabývá se metodami využitými pro jeho tvorbu. Popisuje metody pro snížení velikosti spustitelného souboru. Mezi ty se řadí například využití ...
  • Využití rozhraní HDMI na výukovém kitu Minerva 

    Marek, Jan
    Cílem této práce je prozkoumat možnosti přenosu obrazu přes rozhraní HDMI. Na základě zjištěných informací je navrhnuto a realizováno ovládání obvodu TFP410 včetně generování obrazových dat pro tento obvod. Cílovou platformou ...