Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba řezů z 3D modelů pro vystřihovánky "sliceforms" 

    Ondrejó, Michal
    Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať aplikáciu na tvorbu vystrihovačiek známychako Sliceforms. Práca sa zaoberá tvorbou prierezov z polygonálneho modelu. Vytvorenériešenie poskytuje možnosť vizualizovať prierezy ...