Now showing items 1-1 of 1

  • Nové techniky evoluce celulárních automatů 

    Ormandy, Adam
    Táto práca sa zaoberá evolučným návrhom prechodových funkcií celulárnych automatov postavených na podmienkových pravidlách. Práca predstavuje nový algoritmus ESP a jeho porovnanie s existujúci evolučnými technikami, konkrétne ...