Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza postojů v oblasti automobilového průmyslu 

  Bezák, Adam
  Cieľom tejto práce je oboznámiť sa so základnými metódami analýzy postojov na sociálnych sieťach.  Téma práce je zameraná na automobilový priemysel, avšak princíp práce je možné použiť na akékoľvek iné skúmané odvetie. ...
 • Automatická extrakce klíčových slov v češtině 

  Gallovič, Ľubomír
  Táto práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a testovaním aplikácie pre automatickú extrakciu kľúčových výrazov z odborných textov v českom jazyku. Sú implementované viaceré algoritmy výberu kandidátov a rôzne štatistické ...
 • Editor anotací pro sémantickou analýzu textu 

  Šťastná, Barbora
  Tato práce shrnuje základní pojmy z oblasti anotování textu a předkládá několik existujících nástrojů, které slouží pro anotování elektronických dokumentů. Dále popisuje editor anotací, jenž poskytuje grafické uživatelské ...
 • Pokročilé metody strojového učení pro klasifikaci textu 

  Dočekal, Martin
  Tato práce se zabývá pokročilými metodami strojového učení pro klasifikaci textu. Metody jsou nejprve popsány a poté je na základě těchto metod vytvořen systém sloužící pro klasifikaci textových dokumentů. Systém poskytuje ...
 • Porovnávání anotačních nástrojů 

  Prexta, Dávid
  Táto práca sa zaoberá problematikou porovnávania anotačných nástrojov pri práci s rozličnými dátovými sadami a získaním výsledkov porovnávania použiteľných pre vylepšenie znalostnej bázy anotátorov. V práci sú analyzované ...
 • Shlukování slov podle významu 

  Hošták, Viliam Samuel
  Táto práca sa zaoberá sémantickou podobnosťou slov. Popisuje a porovnáva existujúce modely, ktoré sa aktuálne pre tento účel používajú. Rozoberá návrh a implementáciu vytvoreného systému na predspracovanie textového korpusu, ...