Now showing items 1-2 of 2

  • Knihovna pro zpracování souborů ve formátu epub 

    Válek, Roman
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou formátu EPUB určeného k elektronické publikaci knih a dokumentů v jeho specifikaci verze 3.0. Na základě získaných poznatků je navržena knihovna pro práci se soubory v tomto formátu ...
  • Regresní testování v telekomunikacích 

    Pamánek, Martin
    Práce se zabývá problematikou telekomunikačních sítí. Diplomová práce popisuje základní prvky telekomunikačních sítí a zaměřuje se na jejich vzájemnou komunikaci neboli mediaci. Software zajišťující přenos dat mezi prvky ...