Now showing items 1-1 of 1

  • Regresní testování v telekomunikacích 

    Pamánek, Martin
    Práce se zabývá problematikou telekomunikačních sítí. Diplomová práce popisuje základní prvky telekomunikačních sítí a zaměřuje se na jejich vzájemnou komunikaci neboli mediaci. Software zajišťující přenos dat mezi prvky ...