Now showing items 1-1 of 1

  • Indexování a prohledávání sémanticky anotovaných textů 

    Panov, Sergey
    Tato práce řeší problém vyhledávání v sémanticky anotovaných textech. Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém schopný vyhledat dokumenty obsahující fragmenty definované uživatelem a obohatit entity či ne-entity ...