Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznávání CAPTCHA kódů 

    Pazderka, Radek
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a implementaci aplikace sloužící k rozpoznávání textových CAPTCHA kódů. Popisuje algoritmy pro předzpracování obrazu, segmentaci a následnou klasifikaci znaků. Pro klasifikaci ...