Now showing items 1-1 of 1

  • MOOC - Massive Open Online Course - pro FIT 

    Peška, Michal
    Tato bakalářská práce popisuje relativně nový trend ve vzdělávání - Massive open online course. Věnuje se jeho celkovému vývoji a zhodnocuje jej. Jsou představeny webové platformy, které tyto kurzy zprostředkovávají. Tyto ...