Now showing items 1-1 of 1

  • Automatická konfigurace obslužných nástrojů pro FPGA firmware 

    Perešíni, Martin
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom automatickej konfigurácie obslužných nástrojov pre FPGA firmvér. Zadanie práce je riešené v rámci výskumnej aktivity združenia CESNET, ktoré sa venuje vývoju hardvérovo akcelerovaných ...