Now showing items 1-6 of 6

 • Kalendářní aplikace s efektivním uživatelským rozhraním 

  Navrátilová, Eva
  Tato práce se zabývá tvorbou kalendářní aplikace s efektivním a uživatelsky přívětivým rozhraním. Nejprve je provedena analýza existujících kalendářních aplikací na různých platformách. Je prozkoumán standard ukládání ...
 • Knihovna pro profilování a vizualizaci spotřeby paměti programů C/C++ 

  Podola, Radim
  Chování programu z hlediska výkonu je důležitou, a pro některé třídy programů až kritickou stránkou běhu. Současné přístupy k profilování výkonnosti však nejsou zdaleka dostačující. Cílem této bakalářské práce je rozšířit ...
 • Knihovna pro vizualizaci dynamických datových struktur 

  Zahradníček, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací knihovny pro vizualizaci dynamických datových struktur ve formě orientovaných grafů. Zaměřuje se také na chyby, které při implementaci těchto struktur můžou vzniknout. Výsledná ...
 • Nástrojová podpora vývoje softwaru metodikou Scrum 

  Osterová, Andrea
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou webovej aplikácie služiacej ako nástrojová podpora pre vývoj softvéru na základe princípov metodiky Scrum. Je cielená najmä na tímy, ktoré s agilnou metodikou Scrum ...
 • Objektová databáze typu CoreData pro C++ 

  Hornický, Michal
  Core Data je kľučovou súčastou softvérových ekosystémov na platformách od firmy Apple. Hlavný nedostatok Core Data je obmendzené množstvo platforiem, na ktorých je možné túto knižnicu využívať. Táto bakalárska práca sa ...
 • Optimalizační metody pro knihovnu SIMLIB/C++ 

  Chlebík, Jakub
  Práce se věnuje metodám optimalizace parametrů simulačních modelů. Seznamuje se základy matematické optimalizace a jejím využitím v operačním výzkumu. Dále navrhuje rozšíření knihovny SIMLIB/C++ modulem pro optimalizační ...