Now showing items 1-1 of 1

  • Interaktivní porovnávání vlakových spojů 

    Uhlíř, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou interaktivního porovnávání vlakových spojů pomocí grafikonu vlakové dopravy. Nejprve byla provedena analýza existujících aplikací. Následně proběhla analýza dostupných technologií ...