Now showing items 1-1 of 1

  • Knihovna pro zpracování souborů ve formátu epub 

    Válek, Roman
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou formátu EPUB určeného k elektronické publikaci knih a dokumentů v jeho specifikaci verze 3.0. Na základě získaných poznatků je navržena knihovna pro práci se soubory v tomto formátu ...