Now showing items 1-6 of 6

 • Hlasovací zařízení na bázi Bluetooth Low Energy 

  Vybíral, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací hardwarového zařízení a uživatelské aplikace pro hlasování. Pro komunikaci je využíváno protokolu Bluetooth Low Energy, kvůli jeho nízkoenergetickým vlastnostem. ...
 • Inteligentní přístupový systém 

  Steingart, Viktor
  Práce se zabývá tvorbou autonomního vestavěného systému sloužícího jako přístupový systém postaveném na platformě ESP8266. Systém umožňuje přístup správce do administrátorského webového rozhraní pomocí mobilního telefonu.
 • Inteligentní přístupový systém pro větší objekty 

  Truhlář, Jan
  Cílem této práce je vytvořit autonomní vestavěné zařízení umožnující řízení přístupu pomocí bezkontaktní identifikace (RFID). Zařízení má dále umožnit konfiguraci a přístup k záznamům o průchodech skrz webové rozhraní a ...
 • Monitorování spotřeby elektrické energie s využitím Bluetooth Low Energy 

  Ježovica, Filip
  Bakalárska práca sa zaoberá komunikáciou v prostredí bezdrôtovych technológií. Cieľom tejto práce je priblížiť čitateľovi možnosti využitia takejto komunikácie na úrovni nízkoenergetických sietí. Tieto informácie sa snaží ...
 • Návrh senzorových modulů pro bezdrátovou síť ZigBee 

  Tichý, Andrej
  Cieľom práce je prispieť k rozširovaniu globálneho fenoménu IoT a vytvoriť senzorickú sieť. V mojej práci som sa zameral na tvorbu aktívnych i pasívnych modulov využívajúcich štandard IEEE802.15.4 nad protokolom ZigBee. ...
 • Vestavěný systém pro evidenci spotřeby vody 

  Hajdík, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou evidencie stavu bezdrôtových vodomerov. Cieľom je návrh a implementácia funkčného prototypu vstavaného systému na báze Wi-Fi modulu ESP8266, ktorý je schopný evidovať množstvo ...