Now showing items 1-1 of 1

  • Hledání vhodných deskriptorů pro popis bakteriálních genomů 

    Vanek, Roman
    Táto bakalárska práca sa zaoberá skúmaním DNA sekvencií genómov rôznych baktérií. Cieľom je určiť, či je možné na základe počtov n-tíc nukleotidov zistiť, z ktorej baktérie, resp. druhu baktérií sekvencia pochádza. Výsledky ...