Now showing items 1-1 of 1

  • Knihovna pro boolovské funkce v algebraické normální formě 

    Vasilišin, Maroš
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou knižnice v jazyku C pre manipuláciu Boolovych funkcií v Algebraickej Normálnej Forme. Väčšina existujúcich reprezentácií Boolovych funkcií je založená na binárnych ...