Now showing items 1-1 of 1

  • Filtr IP toků 

    Štoffa, Imrich
    Predmetom tejto práce je snaha o zjednotenie filtračných jazykov používaných v kolektore IP tokov a v knižnici pre ich analýzu. Momentálne tieto programy používajú rozdielne filtračné moduly a formáty súborov, z čoho plynú ...