Now showing items 1-1 of 1

  • Pomůcka pro korektury textů 

    Zatloukal, Jakub
    Cílem práce bylo vytvořit jednoduchou aplikaci, která by umožňovala vpisování korekturních znamének, poznámek a dalších informací do elektronického dokumentu. Rozhraní této aplikace mělo být dostatečně intuitivní a jednoduché ...